Студэнцкае самакіраванне Беларусі (кніга)

Студэнцкае самакіраванне Беларусі — Мінск: «Энцыклапедыкс», 2013 — 92 с.

ISBN 978-985-6958-88-8

У кнізе прадстаўлены шматбаковы агляд студэнцкага самакіравання Беларусі, у прыватнасці, гісторыя студэнцкага руху Беларусі, зроблены аналіз стану студэнцкага самакіравання, замежнага досведу, які прымяняецца ў Беларусі. Праца таксама змяшчае стратэгію мадэрнізацыі студэнцкага самакіравання і прапановы змен у заканадальніцтве Рэспублікі Беларусь, якія з яе вынікаюць. Прыводзіцца абгрунтаванне гэтых змен. Прэзентацыя кнігі адбылася 1 сакавіка 2014 г. на трэцяй Канферэнцыі БАСС. 

  book-studencheskoe-samoupravlenie-belarusi.pdf (1.09 МБ)

Ад аўтараў:

 

Дадзеная кніга напісана ў межах Студэнцкай фабрыкі думкі БАСС як адказ на выклікі, з якімі сутыкаюцца арганізатары студэнцкага самакіравання. У прыватнасці, яны пастаянна постоянно натыкаюцца на непаразуменне і перайначанае тлумачэнне тэрміна «студэнцкае самакіраванне», ім указваюць, што студэнцкі рух у Беларусі ня мае гістарычнага пачатку, кажуць, што студэнцкае самакіраванне – гэта бяссэнсоўны і поўнасцю падпарадкаваны інстытут, многія зацікаўленыя бакі незнаёмыя з міжнародным досведам і прынцыпамі студэнцкага самакіравання. 


У кнізе разглядаецца студэнцкае самакіраванне ў шырокім гістарычным і міжнародным кантэксце, аналізуюцца праблемы студэнцкага самакіравання сучаснай Беларусі і задачы, якія з іх вынікаюць, фармулююцца прапановы ў заканадальніцтва Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на запаўненне прабелаў і прававое рэгуляванне студэнцкага самакіравання. Пры гэтым аўтары пад студэнцкім самакіраваннем маюць на ўвазе самаарганізацыю навучэнцаў ва ўстанове вышэйшай адукацыі з мэтай рэалізацыі іх правоў і законных інтарэсаў, рашэння значных пытанняў іх дзейнасці, а таксама забеспячэння іх сацыяльнай актыўнасці. 
Аўтары спадзяюцца, што кніга паслужыць падставай для дыскусіі на тэму трансфармацыі вышэйшай адукацыі і сістэмы студэнцкага самакіравання Беларусі, а прапанаваныя рашэнні, удасканаленыя і верыфікаваныя ў працэсе публічнай дыскусіі, будуць рэалізаваныя. 

Выражаем падзяку ўдзельнікам фабрыкі думкі, а менавіта, групе «Асацыяцыя»: Вікторыя Малькевіч, Надзея Варывончык, Ксенія Каравая, Ірына Бараноўская, Павал Махінаў; групе «Законапраект»: Ягор Шастапалаў, Вера Палтаржыцкая, Яна Усціненка, Сяргей Варанкевіч, Іван Жыгал, Марына Штрахава, Міхаіл Кацянёў, Дзмітрый Разумаў; групе «Стратэгія развіцця студэнцкага самакіравання»: Аляксандр Луцэвіч, Сяргей Варанкевіч.

Таксама дзякуем за кансультацыі, лекцыі і метадалагічную падтрымку замежных і беларускіх экспертаў: Тадэвуша Мінцэра, Караля Хведчука-Шульца, Караліну Пяткевіч, Дзмітрыя Бабіцкага, Максіма Мілта, Алену Карпачову, Вольгу Лісаковіч.

Змест: 

1. Гістарычны экскурс у станаўленне студэнцкага руху Беларусі 7
2. Аналіз студэнцкага ўдзелу ў кіраванні вучэбнымі ўстановамі Беларусі на сучасным этапе 27
3. Патэнцыял студэнцкага самакіравання Беларусі 53
4. Замежны досвед студэнцкага самакіравання для Беларусі 59
5. Стратэгія мадэрнізацыі студэнцкага самакіравання Беларусі і прапановы па заканадаўчаму рэгуляванню 75
6. Варыянты мадэрнізацыі і аптымальная мадэль студэнцкага самакіравання 88

 

 

 

 

04.02.2015 - 03:33

Автор(ы):

Сяргей Варанкевіч
эксперт у галіне прымянення логіко-структурнага  падыходу ў праектнай дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў. Удзельнічаў у студэнцкім самакіраванні БДУ (2000-2005 г.), скончыў юрыдычны факультэт і аспірантуру Белдзяржуніверсітэту, выкладаў у БДУ (2005-...
Александр Луцевич
Преподаватель, аналитик, предприниматель. Член Совета БОСС. Менеджер проектов. Председатель профбюро факультета 2009-2013 гг. Член Совета факультета 2011-2013 гг. Выпускник исторического факультета БГУ по специальности "история-политология".  ...
Егор Шестопалов
Историк, исследователь в том числе студенческого самоуправления Беларуси в межвоенный период, председатель Студенческого совета ГГУ (до 2014 г.), учитель, учредитель БОСС, 
Павел Махинов
Учредитель БОСС. Руководитель мастерской форум-театров. Выпускник исторического факультета БГУ .Председатель информационной комиссии студенческого совета общежития 2010 – 2012 гг.  Преподаватель ГУО «Боровлянская СШ №2».Член Совета БОСС 2014г.